Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2012

forbiddenparadise
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromtwice twice
forbiddenparadise
9785 2d85
Reposted fromtwice twice viarottenbrain rottenbrain
forbiddenparadise
5913 876e
Reposted fromretaliate retaliate viashoes shoes
forbiddenparadise
0755 c9cf
Reposted fromgarazyk garazyk viavindurinn vindurinn
forbiddenparadise
9785 2d85
Reposted fromtwice twice viarottenbrain rottenbrain

August 06 2012

forbiddenparadise
2580 3f05
forbiddenparadise
forbiddenparadise
6861 dd78

July 07 2012

forbiddenparadise
forbiddenparadise
Reposted fromcouples couples
forbiddenparadise
Reposted fromcouples couples

June 29 2012

forbiddenparadise
8813 723f
ALWAYS
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq
forbiddenparadise
8696 e0d3
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
forbiddenparadise

 

Powtarzam sobie, że będzie dobrze, że dam rade. Że tak trzeba.

 

I siedze pod biurkiem i płacze.

Reposted fromcarre carre viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
forbiddenparadise
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure
forbiddenparadise
9359 ed7f
Reposted fromMonmon Monmon viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
forbiddenparadise
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
forbiddenparadise
Reposted fromtoxxer toxxer viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
forbiddenparadise
4823 5108
Reposted fromillusionist illusionist
forbiddenparadise
2897 6548
Reposted fromillusionist illusionist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl